Optocht en vreugdebedryven der scheepstimmerlieden en bij de herstelling der Oude Constitutie Gehouden binnen Amsterdam in ''t Jaar 1787 enz

Permalink