Vooraanzicht van het Huiszitten-Weduwenhof, Karthuizersstraat 61-191 (tot 1986 Karthuizersstraat 21-131 )Los uitgeknipt prentje uit blad met 6 voorstellingen van sociale instellingen en gestichten

Permalink