Het Stadshuis te Amsteldam in brand, 's nachts tusschen den 12 en 13 October 1762, naer 't leven afgeschetst

Permalink