De Gevel van ''t Amsterdams Stadt-huys op de hoeck tegen de Zy en achter Gevel aensiende

Permalink