Courant-ombrengsters Nieuwjaars-wensch, opgedragen aan de Ingezetenen der Stad Amsterdam. Bij den aanvang des Jaars 1855

Permalink