Executie op de Dam naar aanleiding van het Wederdopersoproer. Techniek: gravure

Permalink