Zinnebeeldige voorstelling ter Gedachtenis aan het Tweede Eeuwfeest van het Athenaeum Illustre te Amsterdam; plegtig gevierd op den 10de

Permalink