178 Verloste Slaaven Bedancken de E: Heeren Burgermeesteren van Amsterdam op het Stadthuijs voor haer Verlossinghe

Permalink