Figuur eener Brandspuit, zoo als dezelve met zijn toebehooren in de Brandspuit-Huisjes gereed staat, om naar den Brand gebragt en aldaar gebruikt te worden

Permalink