't Groote Amstelhôtel, aan de Oostelijken buitenhoek der Hogesluis, zoo als het worden zal. Thans (febr. 1865) worden de fondamentpalen voor dit gebouw ingeheid

Permalink