Hooischelven in de omgeving van het Ververspad, nu Tolstraat gezien in noordelijke richting

Permalink