Vondel, opgedraagen aan de Heeren Leden van het Kunstgenootschap, onder de Zinspreuk: Diligentiae Omnia

Permalink