Courant-ombrengsters Nieuwjaars-wensch, opgedragen aan alle Ingezetenen der Stad Amsterdam, bij den aanvang des Jaars 1843

Permalink