Beschrijving van het Watervermaak, door order der Ed. Magistraat van de Stad Amsterdam, ter eere van het Groot Muskovisch Gezantschap, aangesteld op den eersten September 1697

Permalink