Het plegtig vervoeren van het Lijk van den Luitenant van Speyk door de boom naar de Nieuwe Stadsherberg

Permalink