Dam 12, Nieuwe Kerk, praalgraf van Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter

Permalink