't Genootschap Pro Patria zoals het zig vertoonde in de Nieuwe Kerk te Amsterdam bij het ontfangen der geschenken op den 11 February 1786

Permalink