De Vismarkt op de Dam gezien uit westelijke richting met rechts de Damsluis. Techniek: ets

Permalink