Uittogt van zes honderd gewapende Amsterdamsche burgeren na Utrecht den 17den van Hooimaand des jaar 1787. Opgedragen aan alle uitgetrokke burgeren

Permalink