De eerste Schouwburg te Amsterdam onder de benaminge van COSTERS NEDERDUITSCHE ACADEMIE zoo als die zich aan deszelfs ingang vertoonde in den Jaare 1617

Permalink