De Heeren XXXVI Raden der Stad Amstelredam / Namen van de tegenwoordige Heeren in ''t jaer 1677

Permalink