Uitbreiding van een fabrieksgebouw met woning door het overkappen van de tuin Keizersgracht 322 in opdracht van de firma Schadd en Co. Opmetings- en ontwerptekening met plattegrond vervaardigd door de N.V. Gewapend Betonbouw De Kondor

Permalink