Halvemaansteeg 2 - 8 (ged.) v.r.n.l., aansluitend rechts de zijgevel van Amstel 54

Permalink