De Oude Lutherse Kerk, Singel 411. Links het Spui, gezien in oostelijke richting

Permalink