De Oude Lutherse Kerk, Singel 411. Links het Spui gezien in oostelijke richting

Permalink