Figuerlijcke afbeeldinghe van 't Stadt-huys, de VVaegh, ende de Marckt, genaemt den Dam

Permalink