De Vismarckt, Afbeeldinghe naer 't leven, van die heerlijcke, en velgheleghene Vismarckt, met haer cierlijcke ghebouw

Permalink