Gekostumeerde hardrijderij op de "IJsclub" bij de Raambarrière, Singelgracht

Permalink