Courant-ombrengsters Nieuwjaars-wensch, opgedragen aan de Ingezetenen der Stad Amsterdam. 1 Januarij 1858

Permalink