Lijk Statie van den Heere Michiel de Ruijter Hertog, Ridder, etc. Luytenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland

Permalink