Gedenkteeken voor Jan Carel Josephus van Speyk. Het gedenkteken voor J.C.J. van Speyk in het Burgerweeshuis is uitgevoerd door Charles Sigault en diens zoon Jean François Sigault, naar ontwerp van Jan de Greef. De prent is uitgegeven door de firma Sigault

Permalink