Eerste pagina van een beschrijving van de lokatie en het huis van de heer Fuld te Amsterdam, aan de Keizersgracht 452, hoek Molenpad

Permalink