Nederlandsch Handels-Museum, Keizersgracht 601, hoek Vijzelstraat 81

Permalink