Het verenigingsgebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht nummer 324 met rechts de nummers 322-320 en de Berensluis, Brug 65

Permalink