Natura Artis Magistra, Plantage Kerklaan 40. Gezien naar het grote plein.Techniek: kleurensteendruk

Permalink