Gedenkteeken voor Jan Carel Josephus van Speyk

Permalink