Dam 12, Nieuwe Kerk, interieur met zeventiende-eeuws schalkbeeld onder het tongewelf

Permalink