Dam 12, Nieuwe Kerk, praalgraf Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter, gezien door het koorhek

Permalink