Halvemaansteeg 1 - 7 (ged.) na restauratie van de nummers 3 en 5

Permalink