Halvemaansteeg 1 - 7 (ged.) met links aansluitend de zijgevel van Amstel 56

Permalink