Halvemaansteeg 2 - 18 v.r.n.l. met aansluitend rechts de zijgevel van Amstel 54

Permalink