Courant-ombrengers Nieuwjaars-wensch, opgedragen aan de Ingezetenen der Stad Amsterdam. 1 Januari 1869

Permalink