Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de Heeren Kooplieden, Burgers en verdere Inwoners der Stad Amsterdam, op maandag den 5den September 1831

Permalink