Courant-ombrengers Nieuwjaars-wensch, opgedragen aan alle Ingezetenen der Stad Amsterdam, bij den aanvang des Jaars 1834

Permalink