Afbeelding der Lykstatie van den Hoog Welgeboren Gestrengen Heere Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Schout by Nacht van Holland en Westvriesland, Adjudant Generaal, van Z.D.H. als Admiraal Generaal , bygezet in het Choor der Nieuwe Kerk te Amsterdam, op den 28e Aug. de Jaars 1781

Permalink