Uittogt van zes honderd gewapende Amsterdamsche Burgeren na Utrecht den 17den van Hooimaand des Jaars 1787

Permalink