Het plunderen van het huis van A. M. van Arssen, op de Cingel bij de Huiszittensteeg te Amsterdam, op Dingsdag den 25en

Permalink