Afbeelding van den Dam, het Stadhuys, de Nieuwe-Kerck, de Waag en de Oude-Kercks-Tooren van Amsterdam. Neevens vertooning van 't effect der Geoctrojeerde Slang Brandspuyten, zodanig als die Tegenswoordig aldaar in gebruyk zyn, [...]"

Permalink