Opgedragen aan Heeren Regenten der Rooms-Katholieke Ziekenverpleging te Amsterdam door den Bouwmeester A.C. Bleus (titel rondom). Het R.C. Gasthuis aan de 1e Parkstraat te Amsterdam (titel onder)

Permalink