AFBEELDING van de Ruïne des AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURGS, zoo als dezelve zich op Zaturda den 16 May 1772, vertoonde

Permalink